„A gyerekeket egyre inkább motiválják a versenyképes, jól kereső szakmák”

2018.01.15.
„A gyerekeket egyre inkább motiválják a versenyképes, jól kereső szakmák”
Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium kiemelten fontosnak tartja a tehetséggondozást, az idegen nyelvek oktatását és a diákok felsőoktatásbéli tanulmányainak kellő megalapozását. Ezekről a témákról beszélgettünk Salga Imrével, az intézmény igazgatójával.
Az 1955-ben alapított egyetemi gyakorlóiskola – a tanárok gyakorlati képzésén túl – kiemelt feladatának tekinti a tehetséggondozást, különösen a diákok felkészítését az egyetemi továbbtanulásra. Az Apáczai Gimnázium egyike az elsőként megalakult budapesti Tehetségpontoknak. Az intézmény törekszik a diákok számára minél több lehetőséget nyújtani, hogy kiteljesedhessenek érdeklődési körükben: választékos nyelvi oktatással, képzőművészeti szakkörbe való csatlakozással, sportolási lehetőséggel, szakmai napok szervezésével teszik színesebbé a gimnáziumi éveket.

Lassan elérkezik a felvételi időszak a végzős középiskolások számára is. Mi a véleménye arról, hogy a diákok mit tartanak szem előtt a felsőoktatásbéli jelentkezésükkor?

Egyrészt azt gondolom, mindig felbukkannak „trendek” a továbbtanulás kapcsán is, tehát vannak azok az egyetemek, sikerágazatok, szakok, amelyek egy adott időszakban jobban élnek a köztudatban. A gyerekeket egyre inkább motiválják a versenyképes, jól kereső szakmák, továbbá nagyon sokszor az is egy elsődleges szempont, hogy külföldön tudjanak továbbtanulni, vagy akár a diploma után külföldön legyen lehetőségük elhelyezkedni.

Milyen nyelvek oktatásával tudják segíteni a diákokat a külföldön való elhelyezkedésben?

A nyelvi oktatásra nagy hangsúlyt fektetünk. Egyrészt maximálisan támogatjuk a diákokat a nyelvvizsga megszerzésében. Például a hatosztályos gimnazistáknál tehetséggondozó programot folytatunk, amelynek része az emelt szintű angol nyelvi képzés is, illetve 11. és 12. osztályban lehet fakultációt választani, azaz emelt óraszámban nyelvet tanulni. A legtöbben már gimnazista korukban megszerzik nálunk a (nem ritkán két) nyelvvizsgát, sokan közülük felsőfokon. A mostani gyakorlat szerint mindenkinek az első nyelve az angol, másodikként a német, olasz, francia, orosz és latin nyelveket kínáljuk. Továbbá szakköri szinten lehet tanulni portugált, románt, illetve eszperantót, régebben még a kínait is lehetett választani.

Ön szerint az ELTE GTI miért lenne jó választás a gazdasági szakok iránt érdeklődő diákoknak?

Anyaintézményünk, az ELTE Magyarország egyik legjobb egyeteme, és amennyiben egy egész intézetet, egy egész szervezeti egységet kialakít, ott megalapozott szakmai előkészítés kellett hogy legyen, illetve bizonyára remek oktatói gárdát tudott megnyerni magának.
A mi diákjaink számára pedig fontos ok lehet, hogy apáczaisként kialakul bennük egyfajta ELTE-s identitás is, és ez szintén szempont lehet a választáskor. Úgy gondolom, az ELTE-nek is fontos, hogy a gyakorlóiskolákból sok diák menjen oda, mi is örülünk neki, ha az anyaintézményünket választják, ahol érzékelhetően egyre inkább színesedik a képzések palettája.