Ami nélkül nehéz érvényesülni az üzleti életben

GTI Press | 2017.10.18.
Ami nélkül nehéz érvényesülni az üzleti életben
Andor György egyetemi docens az ELTE GTI-n, aki korábban hosszú időn keresztül tanszékvezető, dékán, illetve rektorhelyettes volt a BME-n. Nem mellékesen pedig közgazdasági szakember is, akinek Üzleti gazdaságtan című könyve 2017-ben az Akadémiai Kiadónál jelent meg.

Magyarul is jó néhány, üzleti gazdaságtannal foglalkozó könyv érhető el. Ez miben hoz újat vagy mást?

Mondhatni, már csak a téma sajátoságai miatt is majdhogynem szükségszerű, hogy különbözzön a többitől, ugyanis ez egy rendkívül sajátos terület. Sem itthon, sem külföldön nem alakult még ki egységes értelmezés és megközelítési mód. Ha egy másik gazdasági szakterületről szóló művet veszünk a kezünkbe, akkor arra számíthatunk, hogy így vagy úgy megfogalmazva, a súlypontot esetleg kissé máshová helyezve, kissé szárazabb vagy éppen olvasmányosabb stílusban, de ugyanazokkal az elméleti alapokkal találkozunk. Az üzleti gazdaságtan esetében azonban éppen az az egyik alapkérdés, hogy milyen alapismeretekre van mindenképpen szüksége annak, aki mondjuk az üzleti életben akar érvényesülni. Közgazdaságtan, pénzügy, menedzsment… sok minden számításba jöhet. Évtizedek óta tanítok üzleti gazdaságtant, és – ami nem elhanyagolható versenyelőny – a mindenki számára rendelkezésre álló nemzetközi szakirodalom és a saját kutatásaim meg a kollégáim észrevételei mellett összességében mintegy húszezer (!) hallgató kérdései, válaszai és megjegyzései segítettek abban, hogy csiszolgassam az üzleti gazdaságtannal kapcsolatos koncepciómat.

Ha az üzleti gazdaságtannak több megközelítése is lehetséges, akkor valószínűleg többféle olvasóra is számíthatunk. Ez a könyv kiknek szól?

Szerintem bátran olvashatják olyanok is, akik már tanulták az alapokat – meg olyanok is, akik most vágnak bele, de kíváncsiak arra az elméleti háttérre, amely lehetővé teszi, hogy jobban megértsük, mit, miért és hogyan érdemes csinálni a  gyakorlatban. Ez a megközelítés azért hatékony, mert

meggyőződésem szerint nincs gyakorlatiasabb egy-két jó elméletnél, de csak akkor, ha valaki mélyen megérti egy elméleti absztrakció lényegét.

Amúgy pedig a mesterképzésben tanulókra ugyanúgy mint potenciális olvasókra gondoltam a könyv írása közben, mint azokra, akik már az üzleti életben dolgoznak. Ennek megfelelően hangsúlyt helyeztem arra is, hogy precízen magyarázzam el azokat a részeket, amelyeket – bonyolultságuknál fogva – nem lehet röviden (vagy legalábbis nem érdemes). És persze a könnyebb érthetőséget segíti az is, hogy a könyvben nem csupán több mint 300 lapszéli fogalomdefiníciót, de több mint 260 képletet és 230 magyarázó ábrát is találunk. Ezek mindegyikét én készítettem, amit azért fontos kiemelni, mert így lehetőségem nyílt a lehető legjobban összehangolni őket a szöveggel. És persze vannak kiemelések is bőven, meg szövegközi magyarázatok is, illetve külön összefoglaló fejezetek, hogy az olvasó/tanuló még jobban fókuszálhassa a tudását. Továbbá a fő fejezetek végén külön is kiemelem a legfontosabb fogalmakat.

Mit lehet mondani a könyv szemléletéről/megközelítési módjáról?

Alaposan belemegyek a különböző mikro- és makroökonómiai problémákba, vállalati pénzügyi kérdésekbe, kitérek a pénzügyi, befektetési, számviteli fogalmakra, megközelítésekre, modellekre. De kitérek például a viselkedés-gazdaságtan alapjaira is. Meggyőződésem ugyanis, hogy

az üzleti és vállalati oldal felől nézve csupán egyetlen „gazdaságtan” létezik

még akkor is, ha ezek az ismeretek sokszor egymástól szétválasztva, a mögöttük húzódó összefüggések ismertetése nélkül bukkannak fel a szakkönyvekben. Fontos lenne viszont, hogy egységben lássuk ezeket.
Másfelől – már csak ebből a megközelítésből fakadóan is – úgy gondolom, hogy ha valaki meg akarja érteni az üzleti gazdaságtant, majd pedig el is akarja sajátítani az ezzel kapcsolatos tudást, akkor érdemes abból kiindulnia, hogy egy olyan eszmerendszerrel van dolgunk, amely évszázadokon keresztül tökéletesedve vált letisztulttá és nagy magyarázó erejű elméletté. Ennek az eszköztárára és felhalmozott tudására van szükségünk, ha akár majd egyszer mint közgazdasági szakember új elméleteket akarunk kidolgozni, akár pedig a valós életben, üzleti körülmények között akarjuk a tudásunkat kamatoztatni. Ha pedig ehhez az Üzleti gazdaságtan közelebb segíti az olvasót, mindketten elértük a célunkat: az olvasó is meg én, e könyv szerzője is.