Felvételi információk

2018.01.23.
Felvételi információk

Örömmel értesítjük az érdeklődőket, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Intézete, az ELTE GTI, az alábbi – 2018 szeptemberétől induló – mesterszakokra várja jelentkezőit:

 • Csak Részidős formában:
  • MBA (Master of Business Administration) mesterképzési szak
 • Nappali és részidős munkarendben:
  • Pénzügy mesterképzési szak (államilag finanszírozott és önköltséges formában is)
  • Számvitel mesterképzési szak (államilag finanszírozott és önköltséges formában is)
  • Vezetés és szervezés mesterképzési szak (államilag finanszírozott és önköltséges formában is)

A felvételizők kizárólag a www.felvi.hu honlapról elérhető E-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket. Az E-felvételit a felvi.hu-n történő regisztráció után lehet használni.

A felvételihez kapcsolódó fontosabb határidők az alábbiak:

 • Jelentkezési határidő: 2018. február 15.
 • Az E-felvételi jelentkezés hitelesítésének határideje: 2018. február 20.
 • Behívó levelek kiküldése (várhatóan e-mailben): 2018. május első hetéig
 • Felvételi vizsga tervezett időpontja: 2018. május 28–31.  között
 • Amennyiben a májusi vizsgán nem tud megjelenni: 2018. június 18–21. között biztosítunk lehetőséget a felvételi vizsgára.
 • Hiánypótlási és egyszeri sorrendmódosítási határidő: 2018. július 11.
 • A ponthatárok várható kihirdetése: 2018. július 25.

A felvételi vizsgáról, illetve a hozott és többletpontok számításához szükséges dokumentumokról a Felvételi vizsga és a Felvételi adminisztráció fejezetekben tájékozódhatnak.

A felvételi eljárás további részleteiről a felvi.hu weboldalon keresztül tájékozódhat.

További kérdéseiket a felveteli@gti.elte.hu e-mail címen is feltehetik, illetve kérdéseikre a +36 30 243 7119-es telefonszámon is készséggel válaszolunk!

Felvételi vizsga

A mesterképzésen a jelentkezők maximálisan 100 pontot szerezhetnek. A jogszabályok értelmében csak az a jelentkező vehető fel, akinek a pontszáma eléri az 50-et. A maximális 100 pont megoszlása a következő:

 • felvételi vizsga: maximum 45 pont, amely 35 pontos írásbeli vizsgából és 10 pontos szóbeli motivációs beszélgetésből áll;
 • hozott pontok: maximum 45 pont (alapvégzettséghez tartozó súlyozott görgetett tanulmányi átlag kilencszerese);
 • többlet pontok: maximum 10 pont.

A 45 pontos felvételi vizsga 35 pontos írásbeli vizsgából és 10 pontos szóbeli motivációs beszélgetésből áll. Az írásbeli vizsga két feladattípusból áll. Egyrészt teszt jellegű kérdések formájában a logikai készséget, az általános közgazdasági, üzleti, társadalmi ismeretek tudásszintjét méri fel. Másrészt az adott szakhoz kapcsolódó szakmai kompetenciák felmérésére irányul: a szakhoz kapcsolódó témájú szövegek rövid értelmezése, elemzése, értékelése (több szöveg közül kell kettőt választani).

A motivációs beszélgetés a szakmai elhivatottság és a tanulmányi motiváltság felmérését jelenti.  

A felvételihez sok sikert kívánunk!


Bemeneti követelmények, kreditelbírálás

Mesterképzésre kizárólag az vehető fel, aki legalább alapképzésben szerzett – vagy a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű – végzettséggel rendelkezik. A legalább alapképzésben szerzett végzettség önmagában azonban még nem feltétlenül elegendő arra, hogy egy adott mesterképzési szakra felvételt lehessen nyerni.

Minden mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményében (8/2013 (I.30.) és 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet) megtalálható, hogy a belépéshez mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként.

Az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók:

 • teljes kreditérték-beszámítással figyelembe vehető szakok,
 • meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok,
 • meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak.

A felvételi eljárás során minden esetben ellenőrizzük (kreditellenőrzés, kreditelbírálás), hogy a jelentkezők korábbi felsőfokú tanulmányai során teljesített tárgyai elfogadhatók-e az adott mesterképzési szakra történő belépéshez. Mind a négy mesterszakunk esetében 60 kreditnyi előtanulmányt határoz meg a jogszabály. A jelentkezés elfogadásához azonban elegendő minimum 30 kredittel rendelkezni, azzal a feltétellel, hogy a fennmaradó krediteket a mesterképzés tárgyaival párhuzamosan a második aktív szemeszter végéig teljesíteni szükséges. A hiányzó kreditek pótlásának részleteiről a beiratkozást követően tájékoztatjuk az érintetteket.

MBA mesterképzési szak – előtanulmányi ismeretkörök:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai, továbbá a műszaki képzési területről a műszaki menedzser, az agrárképzési területről a vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus képzési területről a gazdaságinformatikus, valamint az orvos-egészségtudomány képzési területről az egészségügyi szervező alapképzési szak.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
 • üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügytan, gazdasági jog, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
 • társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing, termelésmenedzsment, vezetés és szervezés, kontrolling stratégiai tervezés, emberi erőforrás menedzsment) területéről 15 kredit.

Az MBA mesterképzési további – a többi hazai mesterszaktól eltérő, egyedi – alapfeltétele, hogy a Jelentkező rendelkezzen megszerzett alapfokozat vagy főiskolai szintű végzettség birtokában legalább hároméves, míg megszerzett mesterfokozat vagy egyetemi szintű végzettség birtokában legalább kétéves szakmai gyakorlattal (oklevél kiállításától számítva eltelt idő).

Számvitel mesterképzési szak – előtanulmányi ismeretkörök:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel alapképzési szak.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 • közgazdasági alapismeretek (mikro- és makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság- elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
 • üzleti ismeretek (emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
 • társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia) területéről 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügy, pénzügyi számítások és pénzügyi piacok, vezetői számvitel, pénzügyi számvitel, éves beszámoló összeállítása és elemzése, hitelintézeti és költségvetési számvitel, konszolidált beszámoló, számviteli informatika, vállalati pénzügyek, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi jog) területéről 15 kredit.

Pénzügy mesterképzési szak – előtanulmányi ismeretkörök:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel, a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
 • üzleti alapismeretek (vállalati gazdaságtan, számvitel, kontrolling emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
 • társadalomtudományi alapismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (pénzügy, pénz- és tőkepiaci ismeretek, banküzemtan, pénzügypolitika, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek, vállalatértékelés) területéről 15 kredit.

Vezetés és szervezés mesterképzési szak – előtanulmányi ismeretkörök:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan) területéről 10 kredit;
 • üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek) területéről 15 kredit;
 • társadalomtudományi ismeretek (európai uniós ismeretek, közpolitikai ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia) területéről 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, controlling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek) területéről 10 kredit.

Felvételi adminisztráció

A felvételi vizsga pontos időbeosztásáról a jelentkezők – postai úton és/vagy e-mailben – külön értesítést kapnak, várhatóan 2018. május 7-ig. A felvételi vizsga napján kerül sor a jelentkezők hozott és többletpontjainak kiszámítására, illetve a bemeneti követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére, a kreditelbírálásra is. Vagyis sem a hozott és többletpontok számítását, sem a kreditellenőrzést nem kell külön és előzetesen kérvényeznie.

A felvételi vizsgára a következőket szükséges elhoznia:

 • személyazonosságot igazoló dokumentum;
 • felsőfokú oklevél és másolata (amennyiben már rendelkezésre áll; ha a záróvizsga előtt áll, akkor hiánypótlás keretében szükséges majd eljuttatni az oklevél igazolást);
 • nyelvvizsga-bizonyítvány és másolata;
 • többletpontokhoz: igazolások, bizonyítványok és oklevelek;
 • kreditellenőrzéshez: korábbi felsőfokú tanulmányok leckekönyve

Többletpontok (Minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható)

1. A felvételhez szükséges első diplomán túli felsőfokú végzettségek: max. 6 pont

 1. főiskolai, egyetemi szintű
 2. BA/BSc, MA/MSc végzettség
 3. PhD-fokozat

2. A második megszerzett nyelvvizsgáért az alábbiak szerint:

 1. középfokú komplex (B2): 2 pont
 2. felsőfokú (C1) szóbeli vagy írásbeli: 2 pont
 3. felsőfokú komplex (C1): 3 pont

3. Kutatási és publikációs tevékenység:

 1. Szakmai gyakorlat – demonstrátori tevékenység: 2 pont
 2. Intézményi TDK 1-3. helyezett: 2 pont
 3. OTDK 1-3. helyezett: 3 pont
 4. Publikáció (tudományos, referált folyóiratban megjelent közlemény): 3 pont
 5. Tudományos konferencián való részvétel, előadással (illetve konferenciakötetben megjelent dolgozattal): 2 pont
 6. Országos és nemzetközi szakmai verseny 1-3. helyezett: 3 pont

4. Előnyben részesítés, esélyegyenlőség: max. 3 pont

 1. Gyermekgondozás: 2 pont
 2. Fogyatékosság: 2 pont
 3. Hátrányos helyzet: 1 pont

 


Mintafeladatok

A felvételi vizsgára való készülés megkönnyítése érdekében mintafeladatokat adunk közre, amelyek az alábbi linkre kattintva érhetők el:
Felvételi mintafeladatok