Hogyan tanuljuk könnyedén a vezetői számvitelt?

GTI Press | 2017.11.26.
Hogyan tanuljuk könnyedén a vezetői számvitelt?
A Döntéstámogató számvitel könyv immár a második mesékkel „tanító” tankönyve Laáb Ágnes tanárnőnek, és egyben második közös munkája Horváth Csanáddal, akinek a keze munkája az oldalak grafikáján köszön vissza. Vizualitásról és tanulásról beszélgettünk ebben a cikkünkben a szerzővel.

Milyen visszajelzéseket kapott a Számviteli ismeretek – érthetően, szórakoztatóan kapcsán? Esetleg mit emelt át, fejlesztett tovább új könyvében, amely a vezetői számvitel támogatására szolgál?

Nagyon sok pozitív megerősítést kaptam, ezekből különösen azok a fontosak, amelyek a könyv nyelvezetének egyszerűségét, érthetőségét dicsérik. Egy jogász kolléga beleolvasva azt mondta, hogy „Azta! Ebből végre én is megértem a számvitelt!” Végsősoron ez volt a célom.

A könnyed és olvasmányos stílust igyekeztem megtartani, bár a vezetői számvitel már sokkal mélyebb tudást tételez fel, és a tárgyalt fogalmak sem annyira magától értetődők. A történetek és a rajzok azonban itt is megteszik a hatásukat. Vannak egészen triviális grafikák, ahol maga a rajz is már magyarázat. Ilyen például a répa-korbács ösztönzést bemutató rajz:

Vannak azonban csalafintább ábrák is, amelyek remélhetőleg elég figyelemfelkeltők ahhoz, hogy az olvasó elolvassa a hozzájuk kapcsolódó tartalmi részt is.

A grafika Horváth Csanád munkája. Hogyan keződött a közös munka tanár és alkotó között?

Csanád tanítványom volt, és az egyetemi lapban megjelenő grafikáira figyeltem fel. Nekem pont olyan rajzokra volt szükségem, amelyek elég karakteresek ahhoz, hogy magukra irányítsák a figyelmet. Elsőre elvállalta a közös munkát, és a két könyv megalkotása során olyan összeszokott szerzőpárossá váltunk, hogy minden további munkámat csak vele szeretném illusztráltatni. Imádom a rajzait, de ami ennél fontosabb, úgy látom a hallgatók és olvasók is imádják. 

A siker már most látszik. Lesznek további tankönyvei is ebben a formában? Milyen tanítást könnyítő kiadványokra számíthatunk még Önöktől?

Évek óta kézirat formában várja végleges formába öntését a Kompetenciakontroll könyvem, ami ugyancsak a mesékből építkezik, és a mesék segítségével tárgyalja a személyes boldogulás olyan fontos témaköreit, mint

  • az időgazdálkodás,
  • a személyes küldetés és értékek azonosítása,
  • saját erősségeink, gyengeségein, lehetőségeink és korlátaink felmérése és tudatosítása,
  • az egyéni stratégai célok egymást erősítő hatásainak feltérképezése a személyes stratégiai térkép segítségével, és
  • a célok teljesítésének nyomon követését biztosító integrált teljesítményértékelő rendszer elkészítése.

Vagyis a Döntéstámogató számvitel könyvem keretében tárgyalt fontos stratégiai módszertani megoldásokat teszem alkalmassá ebben a könyvben arra, hogy bárki ezek segítségével tudatosabban és megalapozottabban valósíthassa meg személyes életstratégiáját.