Magas szinten – elemeztük az ELTE elsőéves gazdasági szakosainak tanulmányi eredményeit

2019.02.07.
Magas szinten – elemeztük az ELTE elsőéves gazdasági szakosainak tanulmányi eredményeit
 „A várakozásainkat messze túlszárnyalták új oktatási megközelítéseink eredményei” – nyilatkozta Dr. Andor György, az ELTE GTI általános és oktatási igazgatóhelyettese. 

Az elsőéves alapszakos évfolyamoknál a korábbi tapasztalatainkhoz mérten sokkal jobb tantárgyteljesítési eredményeket értek el az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetének hallgatói. A folyamatos számonkéréseknek köszönhetően, egyáltalán nem könnyített követelmények mellett, a tantárgyak mintegy kétharmadát sikerült a szorgalmi időszakban teljesíteniük: ez az arány a nehezebb tantárgyaknál (számvitel, matematika) is 60% felett volt. A vizsgaidőszakra legtöbben tehát már csak kevés vizsgát vittek, átlagosan kettőt. „Ezután már nem meglepő, hogy a vizsgák teljesítési aránya is igen jó volt, így végül közel 90%-ban teljesítették a hallgatók az első félév tantárgyait, ami országos összevetésben igen jónak mondható.” – összegzett Andor György. Az alapszakos hallgatók tanulmányi évfolyamátlaga 3,25 lett, ami egyetemi viszonyok mellett, első évfolyamon, kifejezetten jó eredmény.

Az angol nyelvű tanulmányi lehetőségek koncepciója átütő sikert hozott: az angol nyelven felvett tantárgyaknál a teljesítések arányai és a tanulmányi átlagok egy kicsit még jobbak is voltak, mint a magyar nyelvűeknél. Ahogy a tapasztalatok mutatják, egy „átlaghallgató” 2,2 tantárgyat hallgatott angolul a félévben, minden ötödik valamennyi tárgyat angolul vette fel, míg 15% mindent magyarul. 

Andor György elmondta továbbá: „A következő félév némileg nehezebb lesz, ez is a koncepció része. Segíteni akarjuk a középiskolai tanulmányi rendből az egyetemire való áttérést, semmi értelme nincs a hallgatók csúcsterhelését az első félévre helyezni – pedig ez, sajnos, egyáltalán nem szokatlan gyakorlat máshol.

A mesterképzéseknél is hasonló pozitív tapasztalatokról számolhatok be” – folytatta Andor György. „Ahogy az várható is volt, az új rendszerű nappali tagozatokon jobb eredmények születtek, mint a részidős (levelező) változaton: előbbin 90% körüli a tárgyteljesítések aránya, 3,4-es átlag mellett, ami mesterképzéseknél rendkívül jó, utóbbin csak 80% körüli, 3,1-es átlaggal. A nappalin kétharmados volt a félévközi teljesítés. Az MBA-n érték el átlagosan a legjobb eredményt, itt 3,7 lett az átlag, 90% feletti tárgyteljesítés mellett.

Az alap- és mesterszakok tapasztalatai egyaránt azt mutatják, hogy egy pedagógiailag átgondolt, a diákok élethelyzetéhez igazodó oktatási rendben még kiemelkedően magas követelményeket is sikeresen teljesítenek a hallgatók” – vonta meg Andor György a félévi eredmények elemzésének mérlegét.