Mesterszakos nyílt nap

Mesterszakos nyílt nap
02/08

2018. február 08. 17:00 - 19:00

ELTE Gólyavár, Pázmány-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

02/08

2018. február 08. 17:00 - 19:00

ELTE Gólyavár, Pázmány-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)


Szeretnél jó, megfontolt és a jövőd szempontjából végiggondolt döntést hozni? Akkor tájékozódj, és járj utána a lehetőségeidnek! Ebben kívánnak segítséget nyújtani nyílt napjaink, honlapunk és Facebook-oldalunk. Kövess minket online és személyesen is!

A tervezett program:

MESTERSZAKOS NYÍLT NAP
2018. február 8. 17:00–19:00
ELTE Gólyavár, Pázmány-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az adatok kezelője az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Intézete. A felsőoktatási intézmény személyes adatokat csak a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.) meghatározottak céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelheti.
Jelen esetben az adatkezelés célja annak lehetővé tétele, hogy az ELTE GTI Nyílt napjaira az érdeklődők jelentkezhessenek, képzéseinkről további információhoz juthassanak. Ennek érdekében és kizárólag ezt a célt szolgálva kérjük az érdeklődőket vezeték- és keresztnevük, életkoruk és elektronikus levélcímük megadására.
Az adatkezeléshez jogalapot az Nftv. nyújt: vezeték- és keresztnév, életkor az Nftv. 3. melléklet I/B. 1. a) aa), elektronikus levélcím esetében az Nftv. 3. melléklet I/B. 1. a) ba) alpontjai adnak. Az adatkezelés célja az Nftv. 18. § (1) bekezdésében meghatározott cél. A jelentkezés során megadott adatokat az ELTE Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzatában foglaltak és a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartása mellett, kizárólag a Nyílt Napokkal és kapcsolatos jelentkezések nyilvántartásához és a jelentkezők képzéseinkről való tájékoztatásához használjuk fel.
Az adatkezelés érintettje kérelmezheti az ELTE GTI, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., illetve a verebicsj@gti.elte.hu e-mail címen az adatkezelésről történő tájékoztatást, kérheti az adat helyesbítését, a jogviszony teljesítéséhez nem kötelezően előírt adat törlését vagy zárolását [az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 14. §]. Jogsértés esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 65. § (3) bekezdés a) pontja szerint jelen adatkezelésről a NAIH nem vezet nyilvántartást.