MNB Kiválósági Ösztöndíj

A Magyar Nemzeti Bank a 2019/2020-as tanévben pályázatot hirdet, amelyen a GTI mint anyakar valamely alább megjelölt szakán nappali munkarendű képzésben részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók pályázhatnak.

Az érintett szakok a következők:

 • gazdálkodási és menedzsment,
 • nemzetközi gazdálkodás,
 • pénzügy és számvitel

alapszakok, valamint

 • pénzügy,
 • számvitel,
 • vezetés és szervezés

mesterszakok.

Az ösztöndíj mértéke: 40.000 Ft/hó a tanév 10 hónapjában (szeptember–június hónapokra).

Az ösztöndíjra azok a fentebbi szakokon tanuló azon hallgatók pályázhatnak, állampolgárságtól függetlenül, akik

 • tanulmányaikat nappali munkarendben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában folytatják, és a 2019/2020-as tanév őszi félévében a szakon aktív jogviszonnyal rendelkeznek;
 • a szakon legalább két félévet teljesítettek, és a legutolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek (ettől a feltételtől csak abban az esetben tekinthet el a bizottság, ha a hallgató mintatanterve az utolsó két félévben 54-nél kevesebb kreditet ír elő, vagy hallgató a mintatanterv szerinti tárgyait a korábbi félévekben előre teljesítette, így a vizsgált két félévben már nem maradt 54 kreditnyi teljesítendő tárgya);
 • a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át teljesítették, továbbá
 • a legutolsó két aktív félévben a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga 4,00-nél jobb, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeztek;
 • vállalják, hogy az MNB által rendezett Kiválósági oklevél átadó konferencián – várhatóan 2019 novembere – személyesen megjelennek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 3., 12:00, a GTI Tanulmányi Hivatalában. (A pályázatok benyújtására a határidőn belül ügyfélfogadási időben van lehetőség.)

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:

 • részletesen kitöltött és aláírt pályázati adatlap;
 • a pályázati adatlapra beírt eredményeket alátámasztó, igazoló dokumentumok (eredeti igazolások);
 • Nyilatkozat az adatkezeléshez való hozzájárulásról (a GDPR hozzájárulási nyilatkozat első oldalát kell aláírva benyújtani).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat további feltételei, valamint a kötelezően alkalmazandó pályázati dokumentumok, nyomtatványok ezen a linken érhetők el.