Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A GTI-n nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra állami ösztöndíjas, illetve önköltséges teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató akkor pályázhat, ha legalább két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditet megszerezett, továbbá a GTI-re nyert felvételt, és itt is tanul.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónap időtartamra nyerhető el, havi összege 40.000 Ft.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra szóló pályázat 2020. július 5. 23:59 óráig nyújtható be a Neptunon kersztül az Ügyintézés/Kérvények menüpontban található Nemezeti Felsőoktatási Ösztöndíj - 2020/21 c. kérvényen. (A kérévny 2020. június 15-től válik elérhetővé a Neptunban.)

Cím Létrehozva Módosítva
Pályázati felhívás 2020/2021. tanév 2020.06.05. 2020.06.05.