Pénzügyi fejlettség – gazdasági növekedés

GTI Press | 2017.11.08.
Pénzügyi fejlettség – gazdasági növekedés
A múlt héten Dr. Dombi Ákos egyetemi docens, az Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék mb. tanszékvezetője előadást tartott Németország egyik vezető egyetemén, a Berlini Szabadegyetemen (Freie Universität Berlin) „Ancestry, diversity and finance: Evidence from transition economies” címmel.  A prezentációra a Kelet-Európa Intézet hallgatói számára meghirdetett speciális előadássorozat keretében került sor. Az előadást nagy érdeklődés kísérte. Kollégánkkal az eseményről beszélgettünk.

Milyen céllal tartózkodik most a Berlini Szabadegyetemen?

Látgatásom célja kettős. Egyrészt itteni kollégámmal, Theocharis Grigoriadis-szal közös kutatáson dolgozunk lassan másfél éve. Másrészt a Kelet-Európa Intézet meghívott, hogy prezentáljam legújabb, professzor Grigoriadis-szal közösen írt tanulmányunk eredményeit a hallgatóik számára szervezet speciális előadássorozat keretében. Az előadássorozat címe „Konfliktus & Kooperáció Kelet-Európában”, melynek fókuszában a posztszocialista országok múltbeli és jelenbeli társadalmi konfliktusai, azok tapasztalatai, illetve lehetséges kezelési módjai állnak. 

Miről szólt az előadása?

Tanulmányunkban azt vizsgáltuk, hogy milyen hatással van a nyelvi-etnikai diverzitás, illetve az államtörténet hossza a pénzügyi fejlettség gazdasági növekedéssel vett kapcsolatára a posztszocialista országokban. A téma tulajdonképpen összekapcsolja a gazdasági növekedés pénzügyi fejlettséggel vett kapcsolatát, illetve a gazdasági fejlettség mély történelmi/kulturális gyökereit kutató irodalmakat. Eredményeink alapján arra a következtésre jutottunk, hogy a pénzügyi fejlettség gazdasági növekedésre gyakorolt hatása sokkal előnyösebb az etnikai-nyelvi tekintetben heterogénebb, illetve rövidebb szervezett államtörténettel rendelkező tranzíciós országokban. A háttérben megbújó magyarázatok többrétűek, ezek taglalásától most eltekintenék.

Meglehetősen elvont témának hangzik. Hogyan fogadták a hallgatók?

A hallgatóság érdeklődéssel fogadta a prezentációt. Tanulmányunk a kapcsolódó területeken igen újszerű kérdéseket érint, a legfrissebb eredményekre, dilemmákra épít, illetve részben reflektál. Így bár első hallásra a téma tényleg „elvontnak” tűnik, valójában nagyon is beleilleszkedik a komparatív gazdasági fejlődés jelenlegi mainstream irodalmába.

Az érdeklődő Olvasó kollégánk tanulmányát ITT olvashatja el.