Tanévnyitó az ELTE GTI alapszakjain

2018.09.12.
Tanévnyitó az ELTE GTI alapszakjain
Szeptember 10-én ünnepélyes keretek között nyitotta meg dr. Ormos Mihály intézetigazgató az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Intézetének első alapszakos tanévét. Az Intézet négy szakján idén szeptemberben 350 hallgató kezdi meg a magyar, illetve részben vagy egészben angol nyelvű tanulmányait.

Mint Ormos Mihály köszöntőjében hangsúlyozta, e szakok indulását nagy várakozások előzték meg: az Intézet olyan egyedülálló képzési rendszerrel lépett elő, amely más egyetemekre is ösztönző hatással lehet. A nemzetközi gazdálkodás alapszak minden tárgya angol nyelven is hallgatható, a gazdálkodás és menedzsment, pénzügy és számvitel, valamint a kereskedelem és marketing szakok esetében pedig a tárgyak mintegy 80%-a választható angol nyelvű képzésben. Az előadások mellett az anyag elsajátítását rugalmas, a hallgatói igényekhez igazodó szemináriumi rendszer segíti, az év végi vizsgák pedig kiválthatók a félévközi teljesítményre épített megajánlott jegy megszerzésével.

Az Intézet igazgatója bemutatta azokat az oktató kollégákat, akikkel a hallgatók az első félévben találkoznak majd. 2018 őszén Bárány Mónika, Daruka Eszter, Pádár Katalin, Németh Edit, Hlédik Erika, Karai Éva, Laáb Ágnes, Szívós László és Láng Benedek tartják majd a magyar és angol nyelvű előadásokat, szemináriumokat a GTI részéről. Az ELTE más karairól is érkeztek oktatók: a matematika tantárgyfelelőse Tóth Árpád egyetemi docens az ELTE Természettudományi Karról, míg a pszichológia alapjai tárgy előadója pedig Mérő László professzor, szemináriumvezetője Józsa Emese egyetemi adjunktus az ELTE Pedagógiai és Pszichológia Karról. A hallgatók megismerkedhettek a Szoboszlai László irányítása alatt dolgozó Tanulmányi Hivatal munkatársaival is.

Ezt követően Horváth Mihály, az ELTE Hallgatói Önkormányzat elnöke köszöntötte a „sikeres felvételin, sikeres beiratkozáson túlesett, Gólyatábort túlélt” hallgatótársait, akiket arra figyelmeztetett: az izgalmak és feladatok még nem értek véget. A Hallgatói Önkormányzatra, amely eddig is arra törekedett, hogy segítséget nyújtson az induló Intézet munkájához, a hallgatói élet megszervezéséhez, a GTI-sek a jövőben is mindig, mindenben számíthatnak majd, ígérte. Magukra a hallgatókra is komoly munka vár – csatlakozás az ELTE nagy hallgatói közösségéhez. Ennek egyik fontos állomása lesz az intézeti Hallgatói Önkormányzat létrehozása, amelynek mielőbbi lebonyolítására buzdította a jelenlévőket.

Andor György, az ELTE GTI igazgatóhelyettese főként a tanévkezdéssel kapcsolatos technikai természetű információkat foglalta össze. Mint elmondta, a Tanulmányi Hivatal rövidesen beköltözik a Szép utca 2. alatti új irodáiba. A tantárgyfelvétel megtörtént, de a hallgatókat arra kérte, a részükre kiküldött táblázat alapján még egyszer ellenőrizzék, hogy a megfelelő tárgyakat a megfelelő idősávban vették-e fel, s nincs-e az órarendjükben valamely más tárggyal való ütközés. Az egyetemi élet, emelte ki, jelentős változást hoz: a hallgatók nagy szabadságot élveznek tanulmányaik menetének megszervezésében, és jó, ha élnek is azzal, ám meg kell tanulniuk majd idejüket is jól beosztani, ami egyáltalán nem lesz könnyű.

Az előadások látogatása szabad, a szemináriumoké azonban kötelező: egy-egy tantárgynál csak párszor lehet hiányozni. Az első félév hat tárgya körülbelül heti húsz tanórás átlag elfoglaltságot jelent majd: ennek nagyjából a fele esik a szemináriumokra, amelyek keretében a kötelező számonkérés, a zárthelyik is lebonyolításra kerülnek.

A szemináriumokon való részvétel ellenőrzése általában néhány kérdésből álló „mini zéhákkal” történik majd, amelyekkel külön pontok szerezhetők: ezek hozzáadódnak a kötelező zárthelyik eredményéhez, és főszabályként egy jeggyel való javítást tesznek majd lehetővé. Az előadások, szemináriumok, hangsúlyozta ki Andor György, a meghirdetett időben kezdődnek és érnek majd véget – kérte, hogy azokon mindenki pontosan jelenjen meg. A nagy, az egész évfolyamot érintő előadásokra a Gólyavár az évnyitónak is otthont adó Mária Terézia termében kerül majd sor, az angol nyelvű órákra pedig ugyancsak a Gólyavárban, de a Pázmány Péter előadóban. A szemináriumi foglalkozások többsége a GTI R épületben lévő, kiváló technikai felszereltségű saját termeiben lesznek megtartva.