Vállalkozz innovatívan!

Bedzsula Bálint | 2017.10.06.
Vállalkozz innovatívan!
Napjainkban egyre gyakrabban hallunk a vállalkozásindítás, az innováció fontosságáról, a gombamód szaporodó startupokról, illetve szakmai körökben a Lean Startup megközelítésről. Az ismeretterjesztő, látáskörszélesítő előadás ezekhez a témákhoz kapcsolódva járta körbe az alapvető kérdéseket, érdekességeket.

Általánosságban megállapítható, hogy a vállalkozás egy olyan emberi tevékenység, mely során kihasználunk egy lehetőséget a fogyasztók igényeinek kielégítésére gazdasági vagy egyéb siker elérése céljából. Az így létrejövő gazdasági egységek lényegében 3 tényező szerencsés találkozását jelentik bizonytalan, változó világunkban: a piac, a szükséges erőforrások és a vállalkozó ember.

A szikra, mely elindítja a folyamatot a vállalkozási ötlet megtalálása. Ennek egyik, izgalmasabb módja az innováció, amikor egy kitalált újdonság jelenti az üzlet alapját. Egy jó ötletnek két döntő jellemzővel kell rendelkeznie:

legyen „fit és sexy”, azaz egyrészt jelentsen valós megoldást az azonosított igényre, problémára, másrészt legyen kellően vonzó a vevők számára a használathoz (Vecsenyi).

Egy sikeres vállalkozáshoz azonban még ez sem elég, egy olyan piaci ötlet kell, amelyre ismételt, bővülő fizetőképes kereslet mutatkozik, valamint társadalmilag, jogilag elfogadott módon képes nyereséget termelni. Ennek megvalósítása tipikusan annyira komplex képességeket követel meg, annyira nagy és sokrétű feladat, hogy érdemes egy szűkebben-tágabban értelmezett heterogén csapatot összeállítani. Jól jönnek a vállalkozótársak az üzleti lehetőség kidolgozásakor is, de a személyes kapcsolatok ügyes felhasználásával a szükséges erőforrások is egyszerűbben megszerezhetőek.

A startup vállalkozások (pl.: LogMeIn, Prezi, Ustream) szélsőségesen bizonytalan körülmények között próbálnak helyt állni. Közös jellemzőik, hogy alapötletük innováció eredménye, a nemzetközi piacra törnek, és bár kicsiben kezdik bennük van a naggyá válás, a gyors növekedés lehetősége. A nagy siker reménye sok érdeklődőt, vállalkozni akaró, lelkes aranyásót jelent annak ellenére, hogy az ilyen vállalkozások döntő része kudarcot vall. A vállalkozásépítőkre számtalan veszély leselkedik a változékony, ismeretlen körülmények között. Az egyik legjelentősebb és a legtöbb kockázatot magával hozó veszedelem a vállalkozás számára a vállalkozás önmaga, a vállalkozók által megfogalmazott, a valósággal nem törődő feltételezések. Az ilyen típusú kockázatok csökkentésére megoldást jelenthet egy proaktív piaci jelenlét, de tovább növeli az esélyeket, ha nem véletlenszerű és spontán ez a tevékenység.

Egyre szélesebb körben elterjedt és népszerű módszertan a Lean Startup megközelítés, amelynek lényege a bizonyítékalapú innováció, ami alkalmazóit feltételezéseik folyamatos tesztelésére kötelezi a vevői értékteremtés szem előtt tartása céljából. Az üzleti koncepció, a cél megvalósításának feltételezett részleteit, a kapcsolódó legfontosabb kérdésekre adandó tervezett válaszokat az egyértelműség, következetesség miatt is mielőbb papírra, ún. vászonra (canvas) kell vetni. Ez jól jön akkor is, ha az ötletet be akarjuk mutatni például egy potenciális befektetőnek. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az első körben rögzített részletek csupán feltételezések. Ezt sokan nem veszik figyelembe, így több vállalkozás megy tönkre a vevők hiánya miatt, mint a termékfejlesztés hibája miatt (Blank). Emiatt kulcsfontosságú, hogy a vállalkozók ne saját meggyőződésük, hanem az azonosított vevők problémái, elvárásai mentén alakítsák kínálatukat. Menjenek ki az irodából, találkozzanak, beszélgessenek a vevőkkel, hallgassák és értsék meg, valójában mire is van szükségük.

A vevő megismerése során a „miért?” kérdésre kell fókuszálni a „mit?” kérdés helyett, mivel a vevőket elsősorban a saját problémájuk megoldása érdekli, nem pedig egy konkrét megoldás.

A „minimálisan életképes termék” (MVP) koncepciója segíti a minél korábbi vevői visszajelzések gyűjtését. Komoly erőforrások felhasználása nélkül arra kell törekedni, hogy legyen ez kezdetleges prototípusunk, a vevőnek megmutatható, kezébe adható eszközünk, mellyel a lehető legtöbb visszajelzést kaphatjuk. A visszajelzések gyűjtésének, a tudatos tesztelésnek a módszertana az „Építs-Mérj-Tanulj” ciklus, melyet az alapötlet és a terméktulajdonságok szintjén is érdemes alkalmazni az elképzelések korrigálására vagy megerősítésére. Az ilyen, validált tanulás mentén gyűjtött információk segítenek az ún. iránydöntések (pivot), lényeges változtatások meghozatalában, melyek révén idejekorán elkerülhetőek a rossz, nem a vevői elégedettséghez vezető utak, fejlesztési irányok.

A bizonytalanság nem csak az induló startup vállalkozások életét nehezíti meg, a tervekkel, elképzelésekkel kapcsolatos kockázatcsökkentésből akár hagyományos induló vagy már működő vállalkozások is profitálhatnak. Sőt, az élet bármely területén, akár személyes célok elérése szempontjából is megszívlelendő lehet a tervezés, a tesztelés és a tudatosság alkalmazása.

Az előadás alapját jelentő, és a téma iránt érdeklődőknek ajánlott könyvek:
Petheő Attila – Vecsenyi János: Vállalkozz okosan! – Az ötlettől a piacra lépésig
Ash Maurya: Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works
Steve Blank – Bob Dorf: The Startup Owner's Manual: The StepbyStep Guide