Vizsgamentesség és díjkedvezmények

2018.11.08.
Vizsgamentesség és díjkedvezmények
Viera Kucerová, az ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) Csehországért, Szlovákiáért és Magyarországért felelős regionális igazgatója 2018. október 30-án ünnepélyes keretek között nyújtotta át Dr. Ormos Mihálynak, az ELTE GTI intézetigazgatójának az oklevelet, amely az intézet számvitel mesterképzésének ACCA általi akkreditációját tanúsítja. A rendezvényen a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) mellett több jeles nagyvállalat is képviseltette magát.

Dr. Ormos Mihály intézetigazgató nyitóbeszéde után Viera Kucerová (ACCA regionális igazgató) köszöntötte a vendégeket, és beszélt arról, hogy milyen nagy sikernek és egyben ritkaságnak tekinthető az, hogy egy olyan fiatal intézet, mint az ELTE GTI, ilyen gyorsan tudjon ACCA-akkreditációt szerezni. Az igazgató asszony beszédéből az is kiderült, hogy Magyarországon az ELTE az első olyan egyetem, amelynek számvitel mesterszakos hallgatói számára a jelentős vizsgafelmentések mellett lehetőség nyílik az ACCA által kifejlesztett „accelerate program”-ban való részvételre is. A program kifjezetten egyetemi hallgatók számára igyekszik elérhetővé tenni e rangos, a világ számos országában ismert és elismert nemzetközi pénzügyi és számviteli kvalifikáció megszerzését. Az ACCA-nak jelenleg Magyarországon több mint 500 tagja van, a kvalikfikáció megszerzése, valamint az ACCA-tagság elérése pedig biztosítéka a kiemelkedően magas szintű tudásnak, szakmai minőségnek és integritásnak. David Kopecky, az ACCA egyetemi kapcsolatokért felelős menedzsere részletesen beszélt az ELTE GTI számvitel mesterszakán tanuló hallgatókat megillető kedvezményekről és felmentésekről. Az esemény zárásaként pedig Kovács László, a MOL Magyarország controlling vezetője saját szakmai karrierútján keresztül mutatta be, hogy milyen előnyöket és értéket jelentett számára az ACCA-képesítés megszerzése. 

Dr. Szívós Lászlótól, az ELTE GTI egyetemi adjunktusától, az akkreditációs folyamat koordinátorától megtudtuk, hogy az ELTE GTI számvitel mesterszakán 2019. január 1. után végzett hallgatók öt ACCA-vizsga alól kaphatnak felmentést. A felmentési körbe jelenleg az Accountant in Business (AB), a Management Accounting (MA), a Financial Accounting (FA), a Corporate and Business Law (LW) és a Financial Reporting (FR) vizsgák tartoznak. A hallgatóknak, Magyaroszágon egyedüliként, lehetőségük nyílik még arra is, hogy csatlakozzanak az ACCA által kifjezetten felsőoktatási hallgatók számára meghirdetett „accelerate program”-hoz. Ennek feltétele az, hogy még egyetmi tanulmányi idejük alatt lépjenek be az ACCA képzési rendszerébe. A programban résztvevő diákok számára az ACCA-képzés megkezdéséhez a regisztrációs díjból és a vizsgadíjakból is jelentős kedvezményeket nyújt a szervezet. Dr. Szívós László azt is elmondta, hogy az akkreditációt komoly felkészülési fázis előzte meg, hiszen mind a tematikákat, mind a vizsgákat az ACCA komoly elvárásrendszeréhez kellett igazítani. 

Dr. Rózsa Ildikó, az ELTE GTI egyetemi adjunktusa, a felmentésekbe bevont intézeti tantárgyak vezető oktatója mesélt szerkesztőségünknek a felkészülés menetéről. Megtudtuk, hogy az általa oktatott nemzetközi számvitel I és konszernszámvitel tárgyaknak kösznhetően a hallgatók felmentést kapnak többek között az igen nehéz Financial Reporting (FR) vizsga alól is. Az akkreditációba bevont tantárgyak tematikájának tartalmilag legalább 80%-ban fednie kell az ACCA-modulok tananyagát. Egy-egy ACCA-vizsga nem kevés tananyagot fed le, ennek komolyságát tükrözi az ACCA modulonkénti háromórás vizsgája is. A legnagyobb kihívást azonban az vizsgák struktúrájhoz való igazodás jelentette. Egy ACCA-vizsga technikailag és stílusában is nagyban különbözik az itthon megszokott vizsgáktól. A legtöbb vizsgakérdést rövidebb vagy hosszabb esettanulmány előzi meg, amelyből a hallgatóknak kell kiválogatniuk a kérdések megválaszolásához szükséges releváns információkat és adatokat. A vizsgák a lexikális tudás mérése helyett inkább arra helyezik a hangsúlyt, hogy a jelöltek miként tudják a tanult módszereket alkalmazni. A szükséges számítások elvégzése mellett jelentős számú pontot szerezhet a vizsgázó a kapott eredmények megfelelő szintű interpretációjáért és kontextusba helyezéséért is. Az ACCA-vizsgák a világon mindenütt nagy kihívást jelentenek a hallgatók számára, ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt évek tapasztalata alapján egy-egy vizsgaalkalmmal csak a hallgatók mintegy 47-48%-a tudja a minimálisan elvárt szintet teljesíteni.

Dr. Szívós László azt is elárulta, hogy egy rövid fellélegzés után az intézet munkatársai további ACCA-vizsgák alóli felmentés megszerzését tervezik.