Ösztöndíjak

Ösztöndíjak

Ösztöndíjprogram
Az egyik legjelentősebb ösztöndíjprogramról van szó a gazdaságtudományi képzési területen.

Ösztöndíj rendszerünkben az első szintet az ELTE Business Class Ösztöndíj adja. Az ELTE Business Class Ösztöndíj összege félévenként 120 ezer Ft, azaz a 270 ezer Ft-os félévenkénti tandíj terheit 150 ezer forintra csökkenti. Az első két aktív tanulmányi félévében ezt az ELTE GTI valamennyi budapesti képzési helyű gazdálkodástudományi  alapszakján (nemzetközi gazdálkodásgazdálkodási és menedzsmentpénzügy és számvitelkereskedelem és marketing) önköltséges formában tanuló pályázó megkapja, aki legalább 375 ponttal és angol nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával jutott be szakjainkra. A harmadik félévtől már nem a felvételi eredmény számít: az ösztöndíjhoz ekkorra legalább az átlagosan elvárható egyetemi tanulmányi haladási szinttel és angol felsőfokú nyelvvizsgával kell rendelkezni, valamint néhány további előre meghatározott feltételnek is meg kell felelni.

Ösztöndíjrendszerünkben a második szintet az ELTE First Class Ösztöndíj jelenti. Erre már az összes fent említett gazdasági, valamint a budapesti műszaki menedzser szakon tanuló alapszakos hallgatónk pályázhat, így az állami ösztöndíjasok is. Az ösztöndíj elnyeréséhez alapszakon – a Business Class Ösztöndíj feltételeinek való megfelelésen túl, de legalább 425 pontos felvételi eredménnyel – a tanulmányi eredmény alapján a legjobb egyharmad hallgatóhoz kell tartozni, és felsőfokú angol nyelvvizsgával kell rendelkezni.

Az ELTE First Class Ösztöndíjra a – vezetés és szervezéspénzügynemzetközi gazdaság és gazdálkodásszámvitelmarketingMBA (Master of Business Administration) – mesterszakos hallgatóink is pályázhatnak, amennyiben tanulmányi eredményük alapján a hallgatók legjobb egyharmadához tartoznak, és rendelkeznek felsőfokú angol nyelvvizsgával.

Az ELTE First Class Ösztöndíj a legjobb hallgatók további fejlődését azzal segíti, hogy az ösztöndíj terhére finanszírozza a minden év nyári szünetében megrendezésre kerülő ELTE Business Economics Summer University szakmai programjainak képzési díját, így az ösztöndíj adta támogatásnál fogva számukra a részvétel ingyenes.

E tájékoztató csak a fontosabbnak tartott feltételekre terjed ki, végleges és részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal felvi.hu webes felületén, valamint a gti.elte.hu honlapon keresztül adunk. Az ELTE a változtatás jogát fenntartja.