ELTE First Class Ösztöndíj

ELTE First Class Ösztöndíj

Az ELTE First Class Ösztöndíjban már az összes budapesti képzési helyen tanuló hallgatónk részesülhet: meghirdetjük a mesterszakos és valamennyi állami támogatású alapképzésben részt vevő hallgatónknak, így a műszaki menedzser szakosoknak is.

Alapképzések

Mesterképzések

Az ösztöndíj elnyeréséhez felsőfokú angol nyelvismerettel (C1 komplex, vagy azzal egyenértékű) kell rendelkezned.

Alapképzési szakokon – az ELTE Business Class Ösztöndíj feltételeinek teljesítése mellett, de minimum 425 pontos felvételi pontszámmal az első évben – a tanulmányi eredmény alapján a hallgatók legjobb egyharmadához kell tartoznod. Mesterszakokon a felvételi eredmény nem, csak a tanulmányi eredmény számít: a legjobb egyharmadhoz kell tartoznod.

Az ELTE First Class Ösztöndíj a feltételeknek megfelelő hallgatók számára a minden év nyári szünetében megrendezésre kerülő ELTE Business Economics Summer University szakmai programjainak képzési költségét finanszírozza, így az ösztöndíjat azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik ezen részt kívánnak venni. Itt is igen jelentős összegű támogatásról van szó. A Summer University programjai angol nyelvűek, külföldi egyetemek oktatóinak a részvételével, és külföldi hallgatók számára is nyitottak.

E tájékoztató csak a fontosabbnak tartott feltételekre terjed ki, végleges és részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal felvi.hu webes felületén, valamint a gti.elte.hu honlapon keresztül adunk. Az ELTE a változtatás jogát fenntartja.