Erasmus+ pótpályázati felhívás

2020.09.14.
Erasmus+ pótpályázati felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre. 

Útmutató

Jelentkezés menete

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen és papír alapon kell benyújtani. 

RÉSZKÉPZÉS2020. szeptember 14-től október 5-ig pályázható
SZAKMAI GYAKORLAT: folyamatosan pályázható

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a GTI koordinátorai állnak rendelkezésedre az erasmus@gti.elte.hu e-mail címen.

GTI-specifikus követelmények

A pályázathoz kapcsolódó tájékoztató a GTI hallgatói számára: 2020. szeptember 23. (szerda) 18:00–19:45, helyszín: Q101
A felvétel itt megnézhető.

Neptunban 2020. szeptember 14-től október 5-ig lehet jelentkezni a részképzésre. Személyes konzultációs lehetőség (leadás előtti ellenőrzés) október 2. 10.00–12.00-ig
papír alapú pályázatot 1 példányban a GTI Rákóczi út. 7. Q épület Rákóczi úti bejáratánál a (kívülről megközelíthető) postaládába kell bedobni 2020. szeptember 28-tól október 6. 10 óráig.

Benyújtandó dokumentumok és egyéb információk:

https://www.elte.hu/erasmus/palyazat
GTI adatlap
Adatvédelmi nyilatkozat

Tanulmányi mobilitás (Student Mobility for Studies – SMS)

Az ELTE GTI partneregyetemei

Szakmai gyakorlat (Student Mobility for Placements – SMP)

Bármely Erasmus+ programországbeli céghez, szervezethez pályázhatsz gyakornoknak, feltéve, hogy a tevékenység illeszkedik a tanulmányaidhoz. Hasznos oldalakat fogadó intézményekhez itt találhatsz.

Elbírálás

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést. Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. (Az eredmény megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN felületére.)  

Érvényes pályázatnak kizárólag a határidőre leadott és hiánytalanul kitöltött pályázati anyag számít. A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan pályázatokat nem fogadjuk el.

Tanácsok és GYIK

A pályázat előkészítése során a te feladatod, hogy tájékozódj a partneregyetemek honlapján a kurzus kínálatáról. Amennyiben ez bármely okból kifolyólag nem elérhető, kérd az Erasmus-koordinátorok segítségét az adott intézményben.

Melyik félévre pályázhatok a tavaszi és az őszi pályázási időszakban?
Az ún. fő pályázási időszak január végétől március elejéig tart, a következő tanév őszi és tavaszi féléveire (bizonyos intézményekbe egész évre is) lehet pályázni. A szeptemberi pótpályázati időszakban már csak az adott tanév tavaszi/nyári félévére lehet jelentkezni, a még be nem töltött helyekre.

Alapszakos hallgatóként mik számomra a jelentkezés feltételei?
Alapszakos nappali és részképzéses, illetve államilag támogatott és költségtérítéses hallgatóként is pályázhatsz, ennek a feltétele egy lezárt félév.

Mesterképzéses hallgatóként hogyan jelentkezhetek?
Mester nappali és részképzéses, illetve államilag támogatott és költségtérítéses hallgatóként már az első félévben is pályázhatsz. Nem feltétel az egy lezárt félév, de ilyen esetben csak papíron tudsz jelentkezni, és csak a tavaszi félévben utazhatsz.

Milyen nyelvtudás szükséges a kiutazáshoz?
A tervezett tanulmányok nyelvén B2-es szintű nyelvtudásra van szükséged, ez a kiutazás feltétele. Ha pl. Németországba szeretnél menni, de angol nyelvű órákat veszel fel, akkor az angol a tanulmányok nyelve. A nyelvi követelményeket a kiutazás előtt teljesítened kell. 

A GTI hallgatójaként milyen kari sajátosságokra kell figyelnem?
– A motivációs levél és a tanulmányi terv

A motivációs levél és a tanulmányi terv nyelve az angol, ha más nyelven (is) szeretnél felvenni tárgyakat, akkor a tanulmányok nyelve mellett még egy nyelven elkészítheted a motivációs levelet. A meggyőző, tartalmas motivációs levél azért fontos, mert megindokolja, hogy mért az adott egyetemre szeretnél menni; megmutatja, hogy illeszkedik a tanulmányaidba, és bizonyítja a szakmai nyelvi alkalmasságodat.
Érdemes tehát a motivációs tervet nyelvileg igényesen elkészíteni. A tanulmányi terv lehet rövid, lásd a következő pontot.
– A tanulmányi terv és GTI-s tárgyak teljesítése.
A tanulmányi tervnek meg kell mutatnia, hogy mennyire jártál utána a kinti lehetőségeknek, mennyire van tisztában azottaniképzés mintatantervével. Megmutatja, miket szeretnél odakint tanulni, és mi az, amit szeretnél ezzel kiváltani az itthoni tárgyak közül. Egy félév alatt 30 ECTS kredit felvétele ajánlott a partnerintézményben, amelyből minimum 20 kredit értékű tárgyat kell majd teljesítened és a küldő intézményben kötelezően be kell számíttatnod.
Nézzed át körültekintően, mely tárgyakat szeretnél felvenni, és ezek hány kreditesek a kinti egyetemen. Ezek a tárgyak hogyan illeszkednek a tanulmányaidba? Mi az, ami hasonló az itthoni tárgyakhoz a tematika alapján, és szeretnéd majd elfogadtatni?
Kötelezően választható tárgyak kiválthatók, de azt javasoljuk, vegyed figyelembe, hogy szigorlati tárgyak esetén a szigorlat a magyar tananyagot kéri majd számon. A tanulmányi tervben megnevezett tantárgyak esetén a tervezett órákat kell bemutatni, az ösztöndíj megnyerését követően kell majd csak kérvényezned a kreditek elfogadását. 
A tervezett kurzusok adatait vezessed át a GTI pályázási mellékletében az Erasmus+ kreditmobilitási terv résznél, valamint jelezzed, hogy a tárgyak hogyan kapcsolódnak az itthoni tanulmányaidhoz. Ha kötelező, ill. köt.vál. tárgyakat szeretnél majd elfogadtatni, adjad meg a GTI-s kódot és kreditszámot is.

Hogyan tudom elfogadtatni a kinti tárgyaimat? Hogyan tudom teljesíteni az itthoni tárgyaimat?
– Ha a tárgy érdekes, és szeretnéd hallgatni, de nem GTI-s kötelező, ill. köt.vál. -> szab.vál. tárgyként kérheted a beszámítást.
– Ha a fogadó egyetem kurzusa nem fedi a hazai tárgyat (kevesebb, mint 75%), és a két egyetem időbeosztása lehetővé teszi a vizsgázást -> a mintatantervben szereplő tárgyakat vegyed fel, így vizsgára jelentkezhetsz, és elvégezheted az adott félévben a tárgyat.
– Ha a fogadó egyetem kurzusa nem fedi a hazai tárgyat (kevesebb, mint 75%), és a két egyetem időbeosztása nem teszi lehetővé a vizsgázást -> javasolt valamelyik következő félévben vizsgakurzust felvenni. (Ahhoz, hogy megajánlott jeggyel teljesítsed a tárgyat, újra fel kell venned, viszont ha nem veszel fel vizsgát, nem „fogynak” a vizsgaalkalmak!)
– Ha a fogadó egyetem kurzusa megfelelő -> tárgyelfogadtatás kérvényezése (nem javasolt projektfeladat elfogadtatásának kérése, és megfontolandó a szigorlati tárgy külföldön való teljesítése is).

Mi az ELTE intézményi Erasmus-kódja?
HU BUDAPES01