Erasmus+ pótpályázati felhívás

2020.01.30.
Erasmus+ pótpályázati felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Intézete pótpályázatot ír ki a 2020/2021-es tanév őszi és tavaszi félévére Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében a 2020/2021-es tanévre lehet Erasmus+ program segítségével 3–12 hónapig, illetve egy Erasmus+ programországban található vállalkozásnál, szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni (2–12 hónap). 

Útmutató

Részletes tájékoztatók helye és ideje a GTI diákjai számára:
2020.02.11. 10:00 Q409 
2020.02.17. 18:00 Q101

Az előző pályázáshoz megtartott Erasmus+ tájékoztató videóanyaga ITT érhető el.

https://www.elte.hu/erasmus

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a GTI koordinátorai állnak rendelkezésedre az erasmus@gti.elte.hu e-mail címen.

Jelentkezés menete

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen és papír alapon kell benyújtani. 

GTI-specifikus követelmények

Neptunban 2020. január 31-től március 2-ig lehet jelentkezni a részképzésre. A papír alapú pályázatot 1 példányban a GTI Tanulmányi Hivatalában tudod leadni 2020. március 3. 11.00-ig. Cím: 1053 Budapest, Rákóczi út. 7. Q épület, Tanulmányi Hivatal Nyitvatartási idő

Benyújtandó dokumentumok és egyéb információk:

https://www.elte.hu/erasmus/palyazat
GTI adatlap
Adatvédelmi nyilatkozat

Tanulmányi mobilitás (Student Mobility for Studies – SMS)

Az ELTE GTI partneregyetemei

Szakmai gyakorlat (Student Mobility for Placements – SMP)

Bármely Erasmus+ programországbeli céghez, szervezethez pályázhatsz gyakornoknak, feltéve, hogy a tevékenység illeszkedik a tanulmányaidhoz. Hasznos oldalakat fogadó intézményekhez itt találhatsz.

Elbírálás

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést. Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. (Az eredmény megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN felületére.)  

Érvényes pályázatnak kizárólag a határidőre leadott és hiánytalanul kitöltött pályázati anyag számít. A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan pályázatokat nem fogadjuk el.

Tanácsok és GYIK

A pályázat előkészítése során a te feladatod, hogy tájékozódj a partneregyetemek honlapján a kurzus kínálatáról. Amennyiben ez bármely okból kifolyólag nem elérhető, kérd az Erasmus-koordinátorok segítségét az adott intézményben.

Melyik félévre pályázhatok január 31-től március 2-ig?
2020. január 31-től március 2-ig tart az ún. fő pályázási időszak: jelentkezés a 2020/21-es tanév őszi és tavaszi félévekre is (bizonyos intézményekbe egész évre is). A pótjelentkezési időszakban (2020 szeptemberében) már csak a fel nem töltött helyekre, kizárólag tavaszra lehet jelentkezni.

Alapszakos hallgatóként mik számomra a jelentkezés feltételei?
Alapszakos nappali és részképzéses, illetve államilag támogatott és költségtérítéses hallgatóként is pályázhatsz, ennek a feltétele egy lezárt félév.

Mesterképzéses hallgatóként hogyan jelentkezhetek?
Mester nappali és részképzéses, illetve államilag támogatott és költségtérítéses hallgatóként már az első félévben is pályázhatsz. Nem feltétel az egy lezárt félév, de ilyen esetben csak papíron tudsz jelentkezni, és csak a tavaszi félévben utazhatsz.

Milyen nyelvtudás szükséges a kiutazáshoz?
A tervezett tanulmányok nyelvén B2-es szintű nyelvtudásra van szükséged, ez a kiutazás feltétele. Ha pl. Németországba szeretnél menni, de angol nyelvű órákat veszel fel, akkor az angol a tanulmányok nyelve. A nyelvi követelményeket a kiutazás előtt teljesítened kell. 

A GTI hallgatójaként milyen kari sajátosságokra kell figyelnem?
– A motivációs levél és a tanulmányi terv

A motivációs levél és a tanulmányi terv nyelve az angol, ha más nyelven (is) szeretnél felvenni tárgyakat, akkor a tanulmányok nyelve mellett még egy nyelven elkészítheted a motivációs levelet. A meggyőző, tartalmas motivációs levél azért fontos, mert megindokolja, hogy mért az adott egyetemre szeretnél menni; megmutatja, hogy illeszkedik a tanulmányaidba, és bizonyítja a szakmai nyelvi alkalmasságodat.
Érdemes tehát a motivációs tervet nyelvileg igényesen elkészíteni. A tanulmányi terv lehet rövid, lásd a következő pontot.
– A tanulmányi terv és GTI-s tárgyak teljesítése.
A tanulmányi tervnek meg kell mutatnia, hogy mennyire jártál utána a kinti lehetőségeknek, mennyire van tisztában azottaniképzés mintatantervével. Megmutatja, miket szeretnél odakint tanulni, és mi az, amit szeretnél ezzel kiváltani az itthoni tárgyak közül. Egy félév alatt 30 ECTS kredit felvétele ajánlott a partnerintézményben, amelyből minimum 20 kredit értékű tárgyat kell majd teljesítened és a küldő intézményben kötelezően be kell számíttatnod.
Nézzed át körültekintően, mely tárgyakat szeretnél felvenni, és ezek hány kreditesek a kinti egyetemen. Ezek a tárgyak hogyan illeszkednek a tanulmányaidba? Mi az, ami hasonló az itthoni tárgyakhoz a tematika alapján, és szeretnéd majd elfogadtatni?
Kötelezően választható tárgyak kiválthatók, de azt javasoljuk, vegyed figyelembe, hogy szigorlati tárgyak esetén a szigorlat a magyar tananyagot kéri majd számon. A tanulmányi tervben megnevezett tantárgyak esetén a tervezett órákat kell bemutatni, az ösztöndíj megnyerését követően kell majd csak kérvényezned a kreditek elfogadását. 
A tervezett kurzusok adatait vezessed át a GTI pályázási mellékletében az Erasmus+ kreditmobilitási terv résznél, valamint jelezzed, hogy a tárgyak hogyan kapcsolódnak az itthoni tanulmányaidhoz. Ha kötelező, ill. köt.vál. tárgyakat szeretnél majd elfogadtatni, adjad meg a GTI-s kódot és kreditszámot is.

Hogyan tudom elfogadtatni a kinti tárgyaimat? Hogyan tudom teljesíteni az itthoni tárgyaimat?
– Ha a tárgy érdekes, és szeretnéd hallgatni, de nem GTI-s kötelező, ill. köt.vál. -> szab.vál. tárgyként kérheted a beszámítást.
– Ha a fogadó egyetem kurzusa nem fedi a hazai tárgyat (kevesebb, mint 75%), és a két egyetem időbeosztása lehetővé teszi a vizsgázást -> a mintatantervben szereplő tárgyakat vegyed fel, így vizsgára jelentkezhetsz, és elvégezheted az adott félévben a tárgyat.
– Ha a fogadó egyetem kurzusa nem fedi a hazai tárgyat (kevesebb, mint 75%), és a két egyetem időbeosztása nem teszi lehetővé a vizsgázást -> javasolt valamelyik következő félévben vizsgakurzust felvenni. (Ahhoz, hogy megajánlott jeggyel teljesítsed a tárgyat, újra fel kell venned, viszont ha nem veszel fel vizsgát, nem „fogynak” a vizsgaalkalmak!)
– Ha a fogadó egyetem kurzusa megfelelő -> tárgyelfogadtatás kérvényezése (nem javasolt projektfeladat elfogadtatásának kérése, és megfontolandó a szigorlati tárgy külföldön való teljesítése is).

Mi az ELTE intézményi Erasmus-kódja?
HU BUDAPES01