Erasmus+ pótpályázati felhívás

2019.09.05.
Erasmus+ pótpályázati felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Intézete pótpályázatot ír ki a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében a 2019/2020-as tanévre lehetséges Erasmus+ program segítségével külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatni 3–12 hónapig, illetve egy Erasmus+ programországban található vállalkozásnál, szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni (2–12 hónap). 

Útmutató

A 2019. szeptember 9-én megtartott Erasmus+ tájékoztató videóanyaga ITT elérhető.

https://www.elte.hu/erasmus

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a GTI koordinátorai állnak rendelkezésükre az erasmus@gti.elte.hu e-mail címen.

Jelentkezés menete

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen és papír alapon kell benyújtani. 

GTI specifikus követelmények

Neptunban 2019. szeptember 9-től szeptember 30-ig kell jelentkezni a részképzésre. A papír alapú pályázatot 1 példányban a GTI Tanulmányi Hivatalában lehet leadni 2019. szeptember 30. 11.30-ig. Cím: 1053 Budapest, Szép u. 2. Nyitvatartási idő

Benyújtandó  dokumentumok és egyéb információk:

https://www.elte.hu/erasmus/palyazat
GTI adatlap
Adatvédelmi nyilatkozat

Tanulmányi mobilitás (Student Mobility for Studies – SMS)

Az ELTE GTI partneregyetemei

A táblázatban megtalálod a pályázható helyek számát, sárgával jelölve az ősszel még nem pályázható új szerződéseket (összesen 20 új hely) és pirossal az őszi pályázáskor már felhasznált keretszámokat (2 egyetem). Ahol a megjegyzés rovatban nincs megadva, hogy 1, 2 vagy 3 hely maradt, ott az összes hely pályázható.

Szakmai gyakorlat (Student Mobility for Placements – SMP)

Bármely Erasmus+ programországbeli céghez, szervezethez pályázhatsz gyakornoknak, feltéve, hogy a tevékenység illeszkedik a tanulmányaidhoz. Hasznos oldalakat fogadó intézményekhez itt találhatsz: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat

Elbírálás

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést. Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. (Az eredmény megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN felületére.)  

Érvényes pályázatnak kizárólag a határidőre leadott és hiánytalanul kitöltött pályázati anyag tekinthető. A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan pályázatokat nem fogadjuk el.

Tanácsok és GYIK

A pályázat előkészítése során a hallgató feladata tájékozódni a partneregyetemek honlapján a kurzus kínálatáról. Amennyiben ez bármely okból kifolyólag nem elérhető, kérje az Erasmus-koordinátorok segítségét az adott intézményben.

Melyik félévre pályázhatok január 28-tól március 4-ig?
2019. január 28-tól március 4-ig tart az ún. fő pályázási időszak: jelentkezés a 2019/20-as tanév őszi és tavaszi félévekre is. A pótjelentkezési időszakban (2019 szeptemberében) már csak a fel nem töltött helyekre, kizárólag tavaszra lehet jelentkezni.

Alapszakos hallgatóként mik a jelentkezés feltételei?
Alapszakos nappali és részképzéses, illetve államilag támogatott és költségtérítéses hallgatóink egyaránt pályázhatnak, pályázás feltétele egy lezárt félév.

Mesterképzéses hallgatóként mik a jelentkezés feltételei?
Mester nappali és részképzéses, illetve államilag támogatott és költségtérítéses hallgatóink egyaránt pályázhatnak már az első félévben is. Nem feltétel az egy lezárt félév, de ilyen esetben csak papíron lehet jelentkezni és a tavaszi félévre tudja tervezni az utazást.

Milyen nyelvtudás szükséges a kiutazáshoz?
A tervezett tanulmányok nyelvén B2-es szintű nyelvtudás szükséges, ez a kiutazás feltétele. Ha pl. Németországba szeretne menni, de angol nyelvű órákat vesz fel, akkor az angol a tanulmányok nyelve. A nyelvi követelményeket szükséges a kiutazás előtt teljesíteni. 

A GTI hallgatójaként milyen kari sajátosságokra kell figyelnem?
– A motivációs levél és a tanulmányi terv

A motivációs levél és a tanulmányi terv nyelve az angol, ha más nyelven (is) szeretne felvenni tárgyakat, a tanulmányok nyelvén még egy nyelven elkészítheti a motivációs levelet. A meggyőző, tartalmas motivációs levél indokolja a befogadó intézmény kiválasztását az adott egyetemre kidolgozva; illeszkedik a hallgató tanulmányaiba, és bizonyítja a szakmai nyelvi alkalmasságot.
Érdemes a motivációs tervet nyelvileg igényesen elkészíteni. A tanulmányi terv lehet rövid, lásd a következő pontot.
– A tanulmányi terv és GTI-s tárgyak teljesítése.
A tanulmányi tervnek jól kell mutatnia, mennyire járt utána a kinti lehetőségeknek, mennyire van tisztában a képzésének mintatantervével. Megmutatja miket szeretne kint tanulni, mi az, amit szeretne kiváltani az itthoni tárgyak közül. A tanulmányi mobilitási programban résztvevő hallgatóknak egy félév alatt 30 ECTS kredit felvétele ajánlott a partnerintézményben, amelyből minimum 20 kredit értékű tárgyat kell majd teljesíteniük és a küldő intézményben kötelezően be kell számíttatniuk.
Nézze át körültekintően, mely tárgyakat szeretné felvenni, ezek hány kredites tárgyak a kinti egyetemen. Ezek a tárgyak a tanulmányaiba hogyan illeszkednek? Mi az, ami hasonló az itthoni tárgyakhoz a tematika alapján, és szeretné majd elfogadtatni?
Kötelezően választható tárgyak kiválthatók, de azt javasoljuk, vegye figyelembe, hogy szigorlati tárgyak esetén a szigorlat a magyar tananyagot kéri majd számon. A tanulmányi tervben megnevezett tantárgyak esetén a tervezett órákat kell bemutatni, az ösztöndíj megnyerését követően kell majd csak kérvényezni a kreditek elfogadását. 
A tervezett kurzusok adatait vezesse át a GTI pályázási mellékletében az Erasmus+ kreditmobilitási terv résznél, valamint jelezze, hogy a tárgyak hogyan kapcsolódnak az itthoni tanulmányaihoz. Ha kötelező, ill. köt.vál. tárgyakat szeretne majd elfogadtatni, adja meg a GTI-s kódot és kreditszámot is.

Hogyan tudom elfogadtatni a kinti tárgyaimat? Hogyan tudom teljesíteni az itthoni tárgyaimat? 
– Ha a tárgy érdekes, szeretné hallgatni, de nem GTI-s kötelező, ill. köt.vál. -> szab.vál. tárgyként kérje a beszámítást.
– Ha a fogadó egyetem kurzusa nem fedi a hazai tárgyat (kevesebb, mint 75%), és a két egyetem időbeosztása lehetővé teszi a vizsgázást -> a mintatantervben szereplő tárgyakat vegye fel, így vizsgára jelentkezhet, és elvégezheti a tárgyat az adott félévben.
– Ha a fogadó egyetem kurzusa nem fedi a hazai tárgyat (kevesebb, mint 75%), és a két egyetem időbeosztása nem teszi lehetővé a vizsgázást -> javasolt valamelyik következő félévben vizsgakurzust felvenni. (Ahhoz, hogy megajánlott jeggyel teljesítse a tárgyat, újra fel kell venni, viszont ha nem vesz fel vizsgát, nem „fogynak” a vizsgaalkalmak!)
– Ha a fogadó egyetem kurzusa megfelelő -> tárgyelfogadtatás kérvényezése (nem javasolt projektfeladat elfogadtatásának kérése és megfontolandó szigorlati tárgy külföldi teljesítése).

Mi az ELTE intézményi Erasmus-kódja?
HU BUDAPES01