Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék

Vezetés

Dr. Dombi Ákos egyetemi docens, mb. tanszékvezető

Oktatók

Dr. Dombi Ákos egyetemi docens
Dr. Galántai Zoltán egyetemi docens
Dr. György László egyetemi adjunktus
Dr. Hajdu Ottó egyetemi tanár
Dr. Lamanda Gabriella egyetemi adjunktus
Pál Tamás Erik egyetemi tanársegéd
Dr. Tarafás Imre professzor emeritus
Dr. Veress József egyetemi tanár