Pénzügy és Számvitel Tanszék

Vezetés

Dr. Andor György egyetemi docens, mb. tanszékvezető

Oktatók

Dr. Andor György egyetemi docens
Bohák András egyetemi tanársegéd
Dr. Bóta Gábor egyetemi docens
Deliné dr. Pálinkó Éva egyetemi docens
Dr. Dülk Marcell egyetemi adjunktus
Dr. Fortvingler Judit egyetemi adjunktus
Dr. Karai Éva egyetemi docens
Dr. Laáb Ágnes egyetemi docens
Dr. Lakatos Mária egyetemi adjunktus
Dr. Ormos Mihály egyetemi tanár
Dr. Rózsa Ildikó egyetemi adjunktus
Dr. Szívós László egyetemi adjunktus
Dr. Tóth Tamás egyetemi adjunktus