Beiratkozás

Beiratkozás

A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló határozat alapján, a beiratkozással jön létre. A beiratkozás tehát a hallgatói jogviszony létesítésének kötelező aktusa, mely két egymásra épülő részből,

 • a kizárólag webes felületen elérhető tanulmányi rendszerben (Neptun) végrehajtandó elektronikus részből és 
 • a személyes jelenlétet igénylő ügyintézési részből áll.

A) Személyes beiratkozást megelőzően elvégzendő feladatok a Neptunban

I. Jelszógenerálás, adategyeztetés (kötelező)

A tanulmányi rendszer (Neptun) használatához szüksége van a Neptun-kódjára és – amennyiben még nem használta az ELTE Neptun-rendszert – egy ahhoz generált jelszóra, hogy a rendszerbe belépve a szükséges feladatokat elvégezhesse. A felvételi értesítéssel egy időben megkapta a Neptun felhasználói nevét vagyis a Neptun-kódját. Ha korábban még nem használta az ELTE Neptunt, akkor az ehhez tartozó jelszót a Q-tér honlapon generálhatja le, az „Új jelszó” szolgáltatás használatával.

A központi felvételi nyilvántartásból (Gólya) egyes adatait átveszi a Neptun, de az adatátadás nem teljes körű. Amint arra a kiküldött tájékoztató levélben is felhívtuk a figyelmét, mindenképpen szükség lesz a személyes adatainak megadására. Ezt a személyes beiratkozáskor leadandó beiratkozási lapon (ld. lentebb: beiratkozási csomag) tudja megtenni.

A hiányzó adatok pótlására, elévült adatok javítására mindenképpen indítson adategyeztetés típusú ügyet a Q-térben.

II. Elektronikus beiratkozás és regisztráció (kötelező)

Az elektronikus beiratkozást és regisztrációt Ön a Neptun-kódja és jelszava ismeretében tudja megtenni a Neptun-rendszerben a megfelelő képzés kiválasztását követően az alábbi lépések szerint:

 1. A Neptunba belépve a bal felső sarokban a Képzés menüpontra kattintva válasza ki a megfelelő képzést.
 2. Az Ügyintézés/Beiratkozás, Bejelentkezés menüpontban kattintson a „Lehetőségek/Beiratkozás” linkre (a sorvégi + jelre, azaz a Lehetőségek ikonra).
 3. A felugró ablakban nyilatkoznia kell arról, hogy „Aktív” vagy „Passzív” státuszt szeretne bejelenteni az adott félévre. Az Önnek megfelelő alternatíva kiválasztása után a „Nyilatkozom” gombot kell megnyomnia.
 4. A félévre tett bejelentés része a személyes adatainak egyeztetése is. Az adatok ellenőrzését és szükség szerinti javítását követően a Kérvény leadása gomb megnyomásával tudja véglegesíteni a félévre tett bejelentését. (Ez akkor is kötelező, ha passzív státuszt jelent be a tanulmányi félévére.)

Ezt az eljárást minden félév elején el kell majd végeznie a Neptunban: minden félév elején nyilatkozni kell (bejelentést kell tenni) arról, hogy folytatja-e a tanulmányait az adott félévben (aktív félévre bejelentkezés), vagy a következő félévben szünetelteti a tanulmányait (passzív félév).

III. Beiratkozási lap nyomtatása a Neptunból (kötelező)

Az ún. beiratkozási csomag (beiratkozási lap, adatkezelési nyilatkozat, az állami támogatásban felhasznált félévekről szóló nyilatkozat, Alumni tagsággal kapcsolatos nyilatkozat) nyomtatása a félévre tett bejelentés elvégzése után válik lehetővé:

 • Az Információ/Általános nyomtatványok menüpontban kattintson a Beiratkozási lap nál található, sorvégi + jelre, azaz a Lehetőségek ikonra és válassza a Nyomtatás opciót.
Beiratkozási lapot lehetőség szerint csak az adategyeztetést követően, a hiányzó adatok pótlása, esetlegesen hibásak javítása után nyomtasson (ld. fentebb: adategyeztetés)! 
A beiratkozási dokumentumokat a képzés során csak egyszer kell kinyomtatni, s a személyes beiratkozásra elhozni!

B) Személyes beiratkozás

A személyes beiratkozásra az ELTE GTI Tanulmányi Hivatalában (H-1053 Budapest, Szép u. 2.) kerül sor a következő idősávokban:

 • MSc (nappali): 2019. február 1. (péntek), 08:00–18:00
 • MSc (levelező): 2019. február 2. (szombat), 08:00–18:00

A fent megadott beiratkozási idősávok kizárólag tájékoztató jellegűek, a személyre szóló pontos beiratkozási időpontot a felvételt követően névre szóló elektronikus üzenetben kapják meg a hallgatók.

A személyes beiratkozásra szíveskedjék magával hozni a következőket:

 • a Neptunból nyomtatott, kitöltött és aláírt beiratkozási lapot (2 pld), valamint a nyilatkozatokat (1-1 pld);
 • személyi igazolványát (külföldi állampolgár az útlevelét, tartózkodási engedélyét) és annak másolatát;
 • az adóazonosító kártyáját, TB-kártyáját, lakcímkártyáját és annak másolatát;
 • a felvételi eljárás során a felvétel feltételeként benyújtott okiratokat:
  • felsőfokú végzettségét igazoló oklevelét és annak másolatát;
  • nyelvvizsga-bizonyítványát és annak másolatát;
FIGYELEM! Ha ezen fenti dokumentumok bármelyike hiányzik, akkor a beiratkozása eredménytelen, és a teljes dokumentációval a beiratkozási pótnapon ismét meg kell jelennie. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy figyelmesen ellenőrzi a felsorolt dokumentumainak teljességét.

A beiratkozásra megadott napon, illetve az alábbi pótnapon kívül beiratkozásra nincs lehetőség. Mivel a beiratkozás hiányában érvényét veszti a felvételi határozat, azaz a tanulmányok később sem kezdhetők meg, fontos, hogy a beiratkozáson – akár meghatalmazott útján is – mindenképpen részt vegyen. Ha bármilyen okból nem tud eljönni személyesen a beiratkozásra, bárkit meghatalmazhat ennek elvégzésével, de a szükséges dokumentumokat, valamint a Meghatalmazási űrlapot meghatalmazottjának is hiánytalanul el kell hoznia.