Képzési, térítési és szolgáltatási díjak 2018/2019

Önköltséges hallgató képzési díja:

Képzés

Képzési szint

Munkarend

Összeg/félév

gazdálkodási és menedzsment

alap

nappali

270.000 Ft

kereskedelem és marketing

alap

nappali

270.000 Ft

pénzügy és számvitel

alap

nappali

270.000 Ft

nemzetközi gazdálkodás

alap

nappali

270.000 Ft

pénzügy

mester

nappali
levelező

350.000 Ft

számvitel

mester

nappali
levelező

350.000 Ft

vezetés és szervezés

mester

nappali
levelező

350.000 Ft

MBA (Master of Business Administration)

mester

levelező

400.000 Ft

Minden hallgatóra érvényes térítési és szolgáltatási díjak: 

Jogcím

Összeg

Adminisztratív határidő elmulasztása

3500,-

Tanulmányi igazolások kiállításának díja Neptunból (figyelembe véve a 87/2015. (IV. 9.) Korm. Rendelet 14. fejezetébe foglalt kivételeket) 

1.000 Ft/példány

Tanulmányi igazolások kiállításának díja nem Neptunból (figyelembe véve a 87/2015. (IV. 9.) Korm. Rendelet 14. fejezetébe foglalt kivételeket)

2.000 Ft/oldal, max. 10.000 Ft

Oklevél másodlat, oklevélmelléklet másodlat, programbizonyítvány másodlat készítése

10.000 Ft (+2.000 Ft illeték)

Fizetési kötelezettség teljesítésére előírt határidő elmulasztása (késedelmi díj)

3.500Ft/tétel

Átvételi kérelem benyújtása (más felsőoktatási intézményből átvételt kérők)

8.000,-

Tárgyfelvétel a tárgyfelvételi időszak végét követően

3.000 Ft/tárgy

Gyakorlattejlesítés igazolásának elmulasztása, határidőn túli igazolása a hallgatónak felróható okból (kivéve az Nftv. hatálya alá tartozó tanárszakokat)

15.000 Ft

2. utóvizsga (azonos kurzusból azonos vizsgaidőszakban tett harmadik vizsga) 

3.500 Ft

Vizsgáról való, igazolás nélküli távolmaradás

3.500 Ft

Elégtelenre értékelt vagy plágium miatt elutasított szakdolgozat / diplomamunka / portfólió esetén új szakdolgozat / diplomamunka / portfólió beadása

10.000 Ft

Megismételt záróvizsga díja sikertelen záróvizsga, a záróvizsgán való meg nem jelenés (kivéve, ha az abszolutóriumot a záróvizsgáig nem szerezte meg a hallgató), vagy megadott határidőig való le nem jelentkezés esetén

10.000 Ft

Kurzus 3. alkalommal történő felvétele

6.000 Ft/kredit

Kurzus 4. alkalommal történő felvétele (dékáni méltányosság alapján)

6.000 Ft/kredit

Kurzus 5. és további alkalmakkal történő felvétele (dékáni méltányosság alapján)

6.000 Ft/kredit